Hodláte řešit nevyhovující stav veřejného osvětlení? V rámci našeho programu revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM (podrobnosti o programu ZDE) pro vás připravíme

ŽÁDOST O STÁTNÍ DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

včetně potřebné technické dokumentace a vypracování vlastních příloh potřebných pro podání žádosti

Firma VO REVITAL navazuje na dlouholeté zkušenosti firmy ELEKTROPROJEKT Blansko (organizace pověřená MPO ČR vedením EKIS BOSKOVICE - poradenské středisko pro úspory energií se specializací na systémy umělého a veřejného osvětlení s působností pro celou ČR a SR) a nabízí:

- poradenství v oblasti veřejného osvětlení
- provádění vstupních analýz stávajícího stavu a AUDITŮ energetického hospodářství VO
- provádění návrhu koncepce obnovy a rozvoje VO a jejich proveditelnosti
   a skutečné ekonomické efektivity (např. optimalizace RVO)
- přípravu projektů pro zajištění finančních zdrojů
- zpracování a zadání projektové dokumentace veřejného osvětlení
- uvedení prováděných úprav do souladu se stávající legislativou ČR a EU (ČSN EN)
- provedení koncepce přenesené správy VO a její efektivity včetně zafinancování
- provedení optimalizace pro snížení provozních nákladů

Naší snahou je zajistit:
- KVALITU
- SPOLEHLIVOST
- EFEKTIVNOST ŘÍZENÍ A KONTROLY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA PROVOZ A OBNOVU

Na základě dlouholetých zkušeností s navrhováním a zpracováním ekonomicky a energeticky úsporných systémů venkovního veřejného osvětlení tak, aby přinášely zadavateli – obcím a městům - okamžitý efekt úspor a současně splňovaly všechny požadavky kladené legislativními předpisy na osvětlenost veřejných prostranství a jejich bezpečnost z hlediska pohybu osob a motorových vozidel po komunikacích nabízíme

komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice