Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

VYPRACOVÁNÍ PASPORTU (soupisu) SVĚTELNÝCH BODŮ

Slouží pro evidenci majetku - technologického celku veřejného osvětlení a řeší:

- popis a vstupní zhodnocení stávajícího stavu
- podrobný soupis svítidel a opěrných bodů
- zpracování orientační mapy VO
- podrobný soupis jednotlivých spínacích bodů - rozvodnic VO
- posouzení stávající hospodárnosti a ekonomiky provozu

Pasport obsahuje podrobný soupis světelných a opěrných bodů a je řešen tabulkovou formou jako základní dokument pro další evidenci majetku města.

Na přání lze pasport koncipovat jako dokument evidence údržbových prací na VO, do něhož lze průběžně zaznamenávat četnost oprav - např. výměn světelných zdrojů (výbojek) a tím sledovat činnost subjektu pověřeného prováděním údržby VO v určeném časovém úseku (měsíc, čtvrtletí, rok) i s případným finančním vyjádřením prováděných prací.
Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice