Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

PROVEDENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE - NÁVRH ÚPRAV

která vychází z dokumentace stávajícího stavu a pasportu VO a obsahuje:

- zatřídění komunikací dle stupně provozu, není-li provedeno investorem
- zhodnocení stávajícího osvětlení a jeho posouzení ve vztahu k ČSN
- zhodnocení stávajícího technického stavu VO
- provedení výpočtu parametrů osvětlovací soustavy a následně:
- návrh osvětlovací soustavy v souladu s ČSN (hledisko bezpečnosti pohybu osob a vozidel)
  s použitím maximálně úsporných zdrojů a svítidel s maximální světelnou účinností s vypracováním
   výkresové dokumentace situace el. rozvodů VO
- propočet nákladů investice a její návratnost s ohledem na nové provozní náklady
- posouzení hospodárnosti provozu a finančních nákladů na VO (el. energie, opravy)
   včetně řízení a regulaceNabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice