Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Slouží pro výchozí zhodnocení stávajícího stavu a jako podklad pro revize elektrických zařízení a řeší:

- technický popis a vstupní zhodnocení stávajícího stavu
- zpracování situačních výkresů el. rozvodů VO (M 1 : 2000)
- souhrnný soupis osvětlovacích bodů, celkové příkony el. energie
- specifikace jednotlivých spínacích okruhů
- posouzení stávající hospodárnosti a ekonomiky provozuNabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice