Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Slouží jako součást zadávací dokumentace VO a řeší:

- Vymezení platnosti
- Základní pojmy
- Základní požadavky a předpisy
- Zařízení veřejného osvětlení
- Ochrana před úrazem el. proudem
- Ochrana před atmosférickým přepětím
- Příprava a realizace staveb
- Projektová dokumentace
- Rekonstrukce a přeložky veřejného osvětlení
- Nově budovaná zařízení veřejného osvětlení
- Přejímací a kolaudační řízení
- Veřejné osvětlení v Městské památkové zóně (MPZ)

Technické standardy VO lze využít v souladu se Zák. č. 137/2006 Sb vždy jako součást zadávací dokumentace při vypisování výběrového řízení na veřejnou zakázku dodávky VO, čímž se zajistí stálost technických parametrů veřejného osvětlení pro celé území města a jejich technická úroveň v souladu s moderními požadavky osvětlovací soustavy VO města.
Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice