Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

ZAJIŠTĚNÍ PŘENESENÉ SPRÁVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

zahrnuje zajištění správce veřejného osvětlení tak, aby byl zajištěn provoz a údržba veřejného osvětlení vůči třetím osobám a vůči požadavkům státní správy na bezpečnost provozu zařízení (např. požadavky ČSN na osvětlenost) bez potřeby zatěžovat touto činností obec, přičemž celé technologické zařízení VO zůstává majetkem obce.

Výkon přenesené správy zahrnuje:

- nákup a řízení spotřeby elektrické energie
   (sjednání smluv s dodavateli el. energie, snížení paušálních plateb)
- provozování a údržbu sítí - rozvodů veřejného osvětlení
   tj. kontrola kvality použitého materiálu, optimalizace světelného výkonu svítidel, osvětlení v souladu
   s požadavky ČSN, jednání s třetími osobami (vyřizování sporů a problémů spojených s VO, např.
   řešení škodních událostí), úspory provozních nákladů provedením optimalizace osvětlení
- plánování a realizaci investic
   zajištění dokumentace VO v souladu s požadavky ČSN, rozbor stávajícího stavu hospodárnosti
   provozu VO a určení strategie rozvoje, zpracování finančního propočtu nákladů, realizaci a kontrolu
   prací
- financování oprav
   účelné hospodaření finančních prostředků na provoz VO tak, aby mohly být použity na opravy a
   rozvoj, reinvestování finančních prostředků získaných za úspory el. energie, vyhledávání a zajištění
   financí z dotačních popř. jiných zdrojů


Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice