Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU (mobilní bezdrátové propojení)

Centrální řídící pult - mobilní kontrolní systém MCS je technické zařízení, které pomocí soustavy mobilní komunikace zajišťuje kontakt řídícího operačního centra s jednotlivými lokálními jednotkami - rozvodnicemi RVO včetně přenosu důležitých vybraných veličin a povelů v obou komunikačních směrech.

Základní modul MCS zahrnuje:

- mobilní řídící pult VO - PC pracoviště včetně mobilního komunikačního modulu
- softvare pro mobilní komunikaci (licence)
- mobilní komunikační stanici havarijního stavu (např. mobilní telefon)
- předem určený počet kusů jistícího a ovládacího rozvaděče veřejného osvětlení RVOc vč. mobilního
   komunikačního modulu

dálkové ovládání svítidel řídící velín PC

Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice