Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

PROVEDENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Technický dozor zajišťuje, aby byly dodrženy:

- technické parametry kladené na výstavbu a požadavky případných dotčených správců inženýrských
   sítí
- technické parametry nově navržené osvětlovací soustavy v souladu s projektovou / technickou
   dokumentací
- materiály navržené technickou dokumentací
- cenové kalkulace, navržené technickou dokumentací a výběrovým, resp. poptávkovým řízením
   ze strany dodavatele (dodržení cen montážních prací a materiálu)
- technické zpracování případných dodatků navržených a odsouhlasených investorem

Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice