Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

PROVEDENÍ NÁVRHOVÉ STUDIE

která obsahuje:

- orientační soupis stávajícího stavu VO s jeho popisem
- vstupní zhodnocení stávajícího stavu a ekonomiky provozu
- předběžné finanční náklady na uvažovanou rekonstrukci či investiční akci
- zhodnocení investice z hlediska finanční návratnosti STUDIE pak může sloužit jako orientační
   podklad při zajišťování finančních prostředků z externích zdrojů
Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice