Nástroj revitalizace veřejného osvětlení ekoPROGRAM

Naše nabídka:

ZPRACOVÁNÍ GENERELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - KONCEPCE ROZVOJE

Generel veřejného osvětlení řeší:

- zatřídění komunikace dle stupně provozu
- zatřídění komunikace dle stupně osvětlenosti
- koncepci rozvoje - tj. jak postup rekonstrukce stávajícího VO, tak návrh rozvoje nových částí VO
   včetně řízení a regulace
Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice