Máme dlouholeté zkušenosti s navrhováním a zpracováním ekonomicky a energeticky úsporných systémů venkovního veřejného osvětlení.

ÚPRAVA NASVÍCENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

ÚPRAVA NASVÍCENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE NÁCHOD - průtah mezinárodní silnice E 67
NÁCHOD - místní komunikace
BOSKOVICE - Mladkov - průtah I / 150
MRATÍN (Praha - východ) - průtah sil. II / 244
BOSKOVICE - průtah II / 375
JIČÍN - místní komunikace města
UHERSKÝ BRODVše při zachování parametrů kladených ČSN EN 13 201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - na osvětlenost komunikací z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel po komunikacích a s respektováním požadavků normy EN 13201-1 Road lichting

Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice