Máme dlouholeté zkušenosti s navrhováním a zpracováním ekonomicky a energeticky úsporných systémů venkovního veřejného osvětlení.

ČESTNÉ UZNÁNÍ A CENA MPO ČR

V roce 2005 jsme získali jako jediní čestné uznání MPO ČR za zpracování technické dokumentace v oblasti veřejného osvětlení.

Cena byla udělena za koncepčnost, s jakou byl projekt navržen s tím, že byly hodnoceny právě možnosti energeticky úsporných opatření v porovnání výchozího stavu VO s nově navrženým stavem a jejich průkaznost následně provedeným energetickým auditem.
Projekt byl také samozřejmě následně podpořen dotační částkou z fondu MPO ČR přidělené prostřednictvím ČEA ČR.

V roce 2007 jsme získali jako jediní v ČR Hlavní cenu MPO ČR za zpracování technické dokumentace v oblasti elektrorozvodů a venkovního osvětlení - Re vo města Náchod.

čestné uznání MPO 2005 čestné uznání MPO 2007

Nabízíme komplexní řešení poradenství a služeb v oblasti veřejného osvětlení

Nabízíme bezplatné poradenství úspor energie - poradna EKIS Boskovice